Baßbrechung

Český: Basový rozklad

English: Bass arpeggiation

Français : Arpégiation de la bass

Hrvatski: Rastvorba basa