Brechung erster Ordnung

Český: Rozklad prvního řádu

English: First order arpeggiation

Français : Arpégiation de premier ordre

Hrvatski: Rastvorba prvog reda