Führende Zug

See Zug

Český: Vedoucí linie

English: Leading progression

Français : Ligne directrice

Hrvatski: Vodeći potez