Gliederung

Český: Rozdělení, rozdělující prolongace

English: Articulation

Français : Articulation

Hrvatski: Raščlamba