Höherlegung

Český: Přenesení do vyšší oktávy

English: Ascending register transfer

Français : Transfert de registre ascendant

Hrvatski: Uzlazna promjena registra

Português: Transferência de registro ascendente, Ascensão