Obligate Lage

Český: Závazná, či pravá poloha

English: Obligatory register

Français : Registre obligé

Hrvatski: Obvezni registar

Português: Registro obrigatório