Tieferlegung

Český: Přenesení do nižší oktávy

English: Descending register transfer

Français : Transfert de registre descendant

Hrvatski: Silazna promjena registra