Übergreifzug

Český: Přenesení do jiného hlasu

English: Overlapping line

Français : Ligne de surmarche

Hrvatski: Natpotez