Urlinie

Český: Základní linie

English: Primal line (Fundamental line)

Français : Ligne originelle

Hrvatski: Pralinija

Português: Linha originária (Linha fundamental)